Jedilniki


[prenos] 0.1 MB 19. 10. - 23. 10. 2020
[prenos] 0.3 MB Alergeni-SXO plakat

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne fiziološke standarde in normative za prehrano predšolskih otrok in strokovne smernice pristojnih institucij. Poudarjamo konvencionalni način priprave, tradicionalno prehrano, prehrambene navade in kulturo prehranjevanja.

 

Z ustreznim sestavljanjem in dopolnjevanjem različnih živil se bomo trudili pripraviti obroke, ki ne bodo le okusni, pač pa tudi zdravi. Tako bomo pri načrtovanju posameznih obrokov upoštevali:

• načelo pestrosti in visoke kakovosti živil (polnovredna žita, sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, ribe, manj mastno meso in mesni izdelki ter jajca),
• poleg rednih obrokov so otrokom ves dan na razpolago sveže sadje, voda in nesladkan čaj,
• povečanje deleža ekološko pridelanih živil,
• povečanje deleža polnovrednih živil in zmanjšanje deleža prečiščenih živil,
• vsaj enkrat tedensko vključitev brezmesnega obroka v jedilnik,
• dnevno razdeljevanje svežega sezonskega sadja in/ali zelenjave pri vsaj enem obroku,
• dnevna nabava svežih živil,
• »domača« priprava čim večjega deleža jedi (predvsem sladic, peciva, prilog …),
• dnevno vključevanje mleka in mlečnih izdelkov,
• omejevanje uporabe soli, sladkorja in maščob,
• spodbujanje pitje pitne vode in manj sladkega čaja oz. sadnih sokov brez dodanega sladkorja,
• uporaba osnovnih začimb v čim večji meri in čim manjša uporaba umetnih oz. že pripravljenih dodatkov,
• priprava slovenskih tradicionalnih jedi (npr. enolončnic), tudi jedi drugih držav in občasno vključevanje le-teh v jedilnik.

 

Jedilnik je enoten za vse starostne skupine otrok v vrtcu, delno pa je prilagojen za otroke prvega starostnega obdobja (od 1 do 2 let): konsistenca živil, nekatera živila so manj primerna (npr. mesni izdelki).

 

Najmlajšim je pri uvajanju ponujen redni in mlečni zajtrk (mleko in različne vrste žitnih kosmičev ali pripravljene mlečne jedi), vrsta solate pri kosilu je prilagojena starosti otrok. Prilagojene jedi za otroke starosti 1−2 let so navedene v oklepaju.


Jedilnik bo za vsak mesec posebej objavljen na spletni strani vrtca in na oglasni deski ob vhodu v vrtec.