Vpis otroka


Otroke sprejemamo na podlagi prijave, ki jo starši dobijo v tajništvu šole, vrtcu ali na občini. Kadar je vlog za sprejem več, kot je predvidenih prostih mest, o sprejemu odloča komisija na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Komisija običajno odloča o sprejemu v mesecu maju za sprejem s 1. septembrom oz. z začetkom šolskega leta.