Dietna prehrana


Prehrana v vrtcu je v glavnem organizirana enotno, izjemoma pa se posameznim otrokom na zahtevo zdravnika lahko pripravi t.i. dietna prehrana. V tem primeru morajo starši vzgojiteljici dostaviti ustrezno zdravniško potrdilo osebnega otrokovega zdravnika (lečečega zravnika ali specialista). Na potrdilu morajo biti vsi podatki, ki jih v vrtcu potrebujemo, da lahko otroku zagotovimo ustrezno dietno prehrano (vrsta diete, prepovedana živila, dovoljena živila, ustrezni nadomestki, ipd.). Na podlagi tega bomo za te otroke v okviru svojih zmožnosti od dogovorjenega dne dalje pripravljali dietno prehrano.

 

Na tem mestu pozivamo starše otrok, ki potrebujejo dietno prehrano, da v začetku šolskega leta (lahko pa tudi med šolskim letom) prinesejo zdravniško potrdilo oz. navodila, ki jih bomo upoštevali pri pripravi obrokov za posameznega otroka.

 

Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.