Vizitka


Vrtec Gorišnica
Gorišnica 83
2272 Gorišnica
Id. št. DDV:   52630692
Pomočnica ravnatelja v vrtcu: EDITA KOVAČ
Poslovna sekretarka: KSENIJA PETROVIČ

Računovodkinja: SONJA ZORLI

 

Hišnik: IVAN SOK

 

  


 

 

Vrtec Gorišnica deluje kot javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, trenutno z osmimi oddelki.

 

Ustanoviteljica vrtca je Občina Gorišnica.

 

internetna stran: www.osgorisnica.eu

 

e-pošta: tajnistvo@osgorisnica.eu


e-pošta: projekt1.osmbgo@guest.arnes.si