Kultura in ritem prehranjevanja


Ker se prehranjevalne navade oblikujejo z učenjem, še bolj pa z dobrim zgledom, posvečamo v vzgojno- izobraževalnem procesu veliko pozornosti kulturi prehranjevanja, razvijanju osnovnih higienskih navad, samostojnosti in skrbi za zdravje.

 

Ko otroci jedo, jih spodbujamo:
- k oblikovanju prijetnega in umirjenega vzdušja, da jedo v urejenem okolju,

 

- k zaužitju obroka ob lepo pogrnjenih mizicah, počasi, sede,

 

- da pravilno uporabljajo pribor,

 

- da hrano dobro prežvečijo,

 

- da ob prehranjevanju uporabljajo vljudnostne besede.

 

Glavni obroki v vrtcu so zajtrk, kosilo in popoldanska malica.

 

OBROK ČAS OBROKA
zajtrk 8.15−8.45
kosilo 11.15−12.00
popoldanska malica 14.00—14.30

 

Poleg glavnih obrokov pa so otrokom ves dan na razpolago tudi sveže sadje, voda in nesladkan čaj.