Odjava prehrane


V primeru bolezni ali druge odsotnosti otroka lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. za čas odsotni otroka. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki, gospe Kseniji Petrovič, do 9. ure. Starši odjavijo prehrano:


• ustno na tel. št. 02 741 75 50 ali 031 752 996


• po elektronski pošti na naslov tajnistvo@osgorisnica.eu


• po faksu na tel. št. 02 741 75 62


• pisno (oddati je potrebno obrazec za odjavo)

 

Če je bila odjava prehrane oddana poslovni sekretarki do 9. ure, velja odjava z naslednji dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.