Trajnostna mobilnost


 

 

 

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjševanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.