Dodatne dejavnosti


Programi sodijo v nadstandardno ponudbo in jih starši v dogovoru z izvajalci dodatno financirajo. Programi se ne izvajajo v okviru kurikula.

 

• GLEDALIŠKI ABONMA, ki se ponuja otrokom vrtca v starosti od drugega leta naprej. Gledališko lutkovne prestave bo izvajalo KU-KUC gledališče.

 

• PLESNE URICE za otroke od tretjega leta naprej. Izvajala jih bo plesni klub Moreno.

 

• GLESBENE URICE po metodološkem sistemu Edgarja Willemsa za otroke od četrtega leta naprej. Izvajalka Andreja Klinc, Glasbeni atelje Goslice.

 

• PLAVALNI TEČAJ za predšolske otroke (5–6 let) v Termah Ptuj.

 

• VRTEC NA SNEGU za predšolske otroke (5–6 let) na Arehu.

 

• TABORJENJE za predšolske otroke (5–6 let) na Pohorju.

 

Programi so plačljivi s strani staršev, izvajajo jih zunanji sodelavci.