Poslovni čas vrtca


Vrtec je odprt vse dni v delovnem tednu od 6.00 do 16.30 ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih ne poslujemo. Otrok je lahko v okviru poslovnega časa v vrtcu največ do 9 ur. Poslovni čas je daljši od 9 ur, zato so otroci ob prihodu v vrtec in odhodu iz vrtca združeni v določenih oddelkih. Pridržujemo si pravico združevanja skupin v času počitnic zaradi manjšega števila otrok. Poslovni čas je določen v soglasju z ustanoviteljico, občino Gorišnica.