Predšolski program


Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so (iz zakona o vrtcih, 4. člen):

 

  • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje in sodelovanje v skupinah,
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
  • negovanje radovednosti, raziskovanje duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
  • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi pisanja,
  • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
  • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja,
  • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
  • razvijanje sposobnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za življenje.

 

Programi v vrtcu so prilagojeni razvoju otroka, izvajamo jih v oddelkih.

 


 

DNEVNI PROGRAMI (od 6 do 9 ur)

 

Vzgojno delo poteka v:
• homogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta;
• heterogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja;
• kombiniranih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

 

V dnevnem programu nudimo tri obroke hrane: ZAJTRK, KOSILO, MALICO

 

 

POTEK DNEVA

 

 URA  AKTIVNOST
6.30 - 8.00 jutranji sprejem otrok
8.15 - 8.45  zajtrk
9.00 - 11.00  usmerjene aktivnosti v igralnici in na prostem
11.15 - 12.00  kosilo
12.00 - 13.45  počitek
13.45 - 14.00  malica
14.00 - 16.00  aktivnosti po izbiri otrok v igralnici ali na prostem