Zdrava prehrana


Prepričani smo, da se skrb za otrokovo zdravje prične s kvalitetnim in zdravim prehranjevanjem, ki je eden izmed dejavnikov zdravega načina življenja. S tem, da otroku ponudimo čim bolj raznoliko in zdravo hrano, mu nudimo možnost za skladen rast in razvoj, dobro psihofizično počutje ter ustrezno odpornost, ki dolgoročno vpliva na zmanjšanje tveganja za pojavljanje bolezni v kasnejšem življenju.

 

Predšolsko obdobje ima pri oblikovanju zdravih prehranskih navad poseben pomen, zato otrokom v vrtcu ponujamo zdravo, varno, uravnoteženo in pestro dnevno sveže pripravljeno hrano.

 

Pri dejavnostih priprave in izvajanja prehranjevanja v vrtcu sledimo Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), Praktikumu jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2008) in splošnim sodobnim načelom in spoznanjem stroke za zdravo prehrano.

 

Zavedamo se, da morajo biti obroki za otroke energijsko in hranilno uravnoteženi ter sestavljeni iz različnih kombinacij vseh vrst živil iz vseh skupin, zato dajemo prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim ogljikohidratnim, beljakovinskim in maščobnim živilom. Pri načrtovanju upoštevamo tudi želje otrok, ki jih uskladimo s priporočili.

 

Ravnamo se po načelih HACCP sistema, ki nam vsem zagotavlja večjo varnost v celotni prehranski verigi - od njive do mize in upoštevamo dobro higiensko prakso pri postopkih priprave jedi.