Obogatitvene dejavnosti


Dejavnost Udeleženci Izvajalci
ANGLEŠČINA drugo starostno obdobje Maša Kolenko
FOLKLORA otroci, strai 5-6 let Andreja Fekonja, Nataša Žnidarič
GIBALNE URICE otroci, strai 5-6 let Lara Šacer, Simona Žnidarič Tomažič
PRAVLJIČNO USTVARJALNE URICE otroci, strai 5-6 let Katja Vajda, Sanja Kesar
PEVSKI ZBOR otroci, strai 5-6 let Tanja Majerič
POHODNIŠTVO otroci, strai 5-6 let Petra Šegula, Darinka Kokol