Obogatitvene dejavnosti


Dejavnost Udeleženci Izvajalci
ANGLEŠČINA drugo starostno obdobje Maša Kolenko
FOLKLORA otroci, strai 5-6 let Andreja Fekonja, Nataša Žnidarič
PLESNO GIBALNE URICE otroci, strai 5-6 let Lidija Domanjko, Lara Šacer
PRAVLJIČNO USTVARJALNE URICE otroci, strai 5-6 let Katja Vajda
PEVSKI ZBOR otroci, strai 5-6 let Tanja Majerič
POHODNIŠTVO otroci, strai 5-6 let Nevenka Maltarič