Mali sonček


 

 

 

 

Otroci v starosti 2−6 let postopno spoznavajo in usvajajo osnovne prvine različnih športnih zvrsti.