Porajajoča se bralna pismenost


 

 

 

V sodelovanju z ZRSŠ razvijamo bralno pismenost z različnimi dejavnostmi in v povezavi z vsemi področji kurikula. Napredek predšolskih otrok preverjamo s pomočjo kazalnikov.