Obogatitvene dejavnosti


Dejavnost Udeleženci Izvajalci
     
ANGLEŠČINA otroci, stari 3–6 let  
MALI RAZISKOVALEC otroci, stari 5–6 let Sandra Prapotnik
FOLKLORA otroci, stari 5–6 let Andreja Fekonja, Nataša Žnidarič
PLESNE URICE otroci, stari 5–6 let Lidija Domanjko
POHODNIŠTVO otroci, stari 5–6 let Nevenka Maltarič, Petra Šegula, Darinka Kokol
PEVSKI ZBOR otroci, stari 5–6 let Tanja Majerič